Garantie

Is een product beschadigd of kapot? Dat is erg vervelend. Daar willen we zeker iets aan doen! Op alle geleverde artikelen zijn de wettelijke garantiebepalingen van de fabrikant van toepassing, voor zover dit fabricage-of materiaalfouten betreft. Wettelijke garantie wil zeggen dat een product datgene moet doen wat de consument er in alle redelijkheid van mag verwachten.

De fabrieksgarantie is 1 jaar van toepassing.

Mocht u toch mankementen ontdekken die onder de wettelijke garantie vallen, dan heeft u recht op garantie. Concreet betekent dit dat u garantie krijgt als het gaat om productie- of fabricage fouten.

Wij nemen alleen klachten in behandeling bij een geldig bewijs van aankoop van het artikel. Dit kan de bon zijn of een print van het afgeschreven bedrag.

Wat valt onder garantie?

Onder de garantie vallen productie- en fabricagefouten, materiaalfouten en stiksels.

Slechts wanneer het artikel naar behoren is onderhouden kunnen wij beoordelen of het artikel voor garantie in aanmerking komt. Af en toe krijgen wij ernstig vervuilde artikelen toegestuurd. Deze kunnen wij helaas niet in behandeling nemen.

Ook zodra een artikel door iemand anders dan MGO Leisure Wear is gerepareerd, vervalt de garantie.

Wanneer heeft u geen recht op garantie?

Bij slijtage door gebruik (normale gebruikssporen) kunnen wij niets voor u doen. Schade als gevolg van geweld van buitenaf (zoals verkleuring door felle zon, hitte van een verwarming, vuur of te heet drogen, paardentanden, schuren of trekken) valt niet onder de garantie. Ook schade door het niet navolgen van de wasvoorschriften die in het onderhoudslabel staan vallen niet onder de garantie.

Wat houdt de garantie in?

Wij willen de klacht graag samen met u oplossen. Neem bij een klacht daarom altijd eerst contact op met ons door een mail te sturen naar info@mongo.nl. Foto's zeggen meer dan woorden! Mail ons uw klacht, foto en aankoopdatum en wij nemen vervolgens zo spoedig mogelijk contact met u op.

Afhankelijk van de aard van de klacht kunnen wij het artikel repareren, omruilen of vergoeden.